Spring til indhold

Mødeplan for Integrationsrådet 2020

Mødeplan for Integrationsrådet 

Mandag den 27. januar
Torsdag den 26. marts
Mandag den 11. maj
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 6. oktober
Torsdag den 26. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

Onsdag den 15. januar
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 21. april
Onsdag den 17. juni
Torsdag den 17. september
Mandag den 9. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.