Spring til indhold

Medlemmer af Integrationsrådet 2018 – 2021

 • Claret Christensen, formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali, næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Fadi Sarkojak – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Zamira Korri – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Karimeh Mohseni – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Vakant - (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Levin Kristensen, Pædagogmedhjælper - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors - (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen, DGI Storstrømmens bestyrelse - (Rep. for foreningsområdet)
 • Bettina Hansen, Kantineleder på ZBC - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh, Leder af Sundhedsplejen - (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - (Medlem af kommunalbestyrelsen)
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen