Spring til indhold

Integrationspris

Integrationsprisen

Vordingborg kommunes Integrationspris er indstiftet af Vordingborg kommunes Integrationsråd i 2016. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer, med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem kunne være rollemodel for andre.

I 2021 prøver vi for første gang at uddele 2 priser; den ene til enkeltpersoner og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier.

Kriterier

  • At gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration.
  • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg kommune.
  • At deltage aktivt i lokalsamfundet
  • At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
  • At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet
  • At opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper.

Indstilling

Nu har du mulighed for at indstille kandidater, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen.

Du bedes, inden mandag den 20. september kl. 12, sende en begrundet indstilling til
Integrationsrådet: integrationsraadet@vordingborg.dk.

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Prisuddeling

Prisuddelingen finder sted onsdag den 4. oktober, hvor borgmesteren overrækker prisen.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen bliver offentliggjort op til prisuddelingen.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Læs mere om prisvinderne.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Læs mere om prisvinderen.