Spring til indhold

Integrationspris

Vordingborg kommunes Integrationspris er indstiftet af Vordingborg kommunes Integrationsråd i 2016. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer, med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem kunne være rollemodel for andre.

I 2021 blev for første gang at uddelt 2 priser; den ene til enkeltpersoner og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier.

Kriterier

  • At gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration.
  • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg kommune.
  • At deltage aktivt i lokalsamfundet
  • At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
  • At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet
  • At opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2021 gik prisen til Adnan Ahmad Sulaiman, der viser et bedst muligt billede på en vellykket integration. Læs mere om prisvinderen

I 2021 gik prisen til Integrationsteamet, der deltager aktivt i lokale aktiviteter, og inddrager nye danske medborgere i forskellige samfundsaktiviteter. Læs mere om prisvinderen

I 2020 gik prisen til Børnehaven Nordlys: Lisbeth Dithmarsen og Maria Bendtsen, der tager ansvar og italesætter også svære ting for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Læs mere om prisvinderen

I 2020 gik prisen til Rengøring og Kantinedrift: Rengøringsleder Marianne Johnson og hendes tilsynsførende, der påviser et stort overskud på integrationsområdet. Læs mere om prisvinderen

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter.