Spring til indhold

Hvem kan sidde i Integrationsrådet

Integrationsrådet består af 9 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter følgende fordeling:

 • 5 repræsentanter for borgere med minoritetsbaggrund
 • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • 2 repræsentanter blandt fag- og interesseområder:
  • Skole- og uddannelser samt dagtilbud
  • Sundhed og omsorg
  • Fritids- og foreningsområdet (idræt, spejdere m.v.)
  • Frivillighedsområdet (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp m.v.)
  • Sprogskoleområdet
  • Det lokale erhvervsliv/arbejdsmarkedet- og beskæftigelsesområde
  • Integrationsteamet