Spring til indhold

Integrationsrådet

FORMÅL 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Integrationspris

Integrationsprisen

Vordingborg kommunes Integrationspris er indstiftet af Vordingborg kommunes Integrationsråd i 2016. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer, med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem kunne være rollemodel for andre.

I 2021 prøver vi for første gang at uddele 2 priser; den ene til enkeltpersoner og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier.

Kriterier

 • At gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration.
 • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg kommune.
 • At deltage aktivt i lokalsamfundet
 • At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
 • At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet
 • At opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper.

Indstilling

Nu har du mulighed for at indstille kandidater, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen.

Du bedes, inden mandag den 20. september kl. 12, sende en begrundet indstilling til
Integrationsrådet: integrationsraadet@vordingborg.dk.

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Prisuddeling

Prisuddelingen finder sted onsdag den 4. oktober, hvor borgmesteren overrækker prisen.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen bliver offentliggjort op til prisuddelingen.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Læs mere om prisvinderne.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Læs mere om prisvinderen.

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her:

Hvem kan sidde i Integrationsrådet

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2018 – 2021

 • Claret Christensen, formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali, næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Fadi Sarkojak – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Zamira Korri – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Karimeh Mohseni – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Vakant - (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Levin Kristensen, Pædagogmedhjælper - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors - (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen, DGI Storstrømmens bestyrelse - (Rep. for foreningsområdet)
 • Bettina Hansen, Kantineleder på ZBC - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh, Leder af Sundhedsplejen - (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - (Medlem af kommunalbestyrelsen)
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen

Mødeplan for Integrationsrådet 2020

Mødeplan for Integrationsrådet 

Mandag den 27. januar
Torsdag den 26. marts
Mandag den 11. maj
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 6. oktober
Torsdag den 26. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

Onsdag den 15. januar
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 21. april
Onsdag den 17. juni
Torsdag den 17. september
Mandag den 9. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Læs mere om puljen.

Læs om kommunens øvrige puljer.

Ansøg om puljemidler i Integrationsrådet