Spring til indhold

Integrationsrådet

FORMÅL 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Integrationspris

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune vil gerne udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturel mangfoldighed og integration. Derfor uddeler Integrationsrådet en gang om året en Integrationspris. 

Kriterier

I sin udvælgelse lægger Integrationsrådet vægt på, at prismodtageren opfylder et eller flere af nedenstående kriterier. Prismodtageren

 • Har arbejdet vedholdende og engageret med integrationsindsatsen.
 • Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration.
 • Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og øger dermed engagementet og virkelysten på området.
 • Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder.
 • Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrke det aktive medborgerskab.

Indstilling

Nu har du mulighed for at indstille kandidater, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen.

Du bedes, inden mandag den 2. november kl. 12, sende en begrundet indstilling til
Integrationsrådet: integrationsraadet@vordingborg.dk.

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Prisuddeling

Prisuddelingen finder sted onsdag den 18. november, hvor borgmesteren overrækker prisen.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen bliver offentliggjort op til prisuddelingen.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familierne for deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Læs mere om prisvinderne.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Læs mere om prisvinderen.

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her:

Hvem kan sidde i Integrationsrådet

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2018 – 2021

 • Claret Christensen, formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali, næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Fadi Sarkojak – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Zamira Korri – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Karimeh Mohseni – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Vakant - (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Levin Kristensen, Pædagogmedhjælper - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors - (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen, DGI Storstrømmens bestyrelse - (Rep. for foreningsområdet)
 • Bettina Hansen, Kantineleder på ZBC - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh, Leder af Sundhedsplejen - (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - (Medlem af kommunalbestyrelsen)
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen

Mødeplan for Integrationsrådet 2020

Mødeplan for Integrationsrådet 

Mandag den 27. januar
Torsdag den 26. marts
Mandag den 11. maj
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 6. oktober
Torsdag den 26. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

Onsdag den 15. januar
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 21. april
Onsdag den 17. juni
Torsdag den 17. september
Mandag den 9. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Læs mere om puljen.

Læs om kommunens øvrige puljer.

Ansøg om puljemidler i Integrationsrådet