Spring til indhold

Idrætsrådet

Formål

Vordingborg Idrætsråd er en paraplyorganisation for foreninger, der tilbyder idræt. Rådets formål er at fremme samarbejdet mellem foreningerne samt synliggøre idrætsforeningerne.

Idrætsrådets arbejdsopgaver

  • At repræsentere idrætsforeningerne overfor kommunen
  • At udtale sig om og komme med forslag til politikker på det samlede kultur og fritidsområde
  • At fremsætte forslag til principper for tildeling af midler, herunder medlems - og lokaletilskud og halfordeling
  • At fremsende prioriteringslister over idrættens ønsker og behov vedrørende idrætsanlæg og andre idrætsfaciliteter
  • At rådgive i forhold til større anlægsopgaver på idrætsområdet
  • At indlevere budgetønsker for det kommende år

Medlemmer og samarbejdsaftale 

Kontakt

Formand:
Henrik Pape Hansen, tlf.: 55373035, Mobil: 23119727, hpape@tdcadsl.dk