Spring til indhold

Havnerådet

Havnerådet har til opgave at repræsentere brugerne i de kommunale lystbådehavne i Vordingborg Kommune. Havnerådet er et høringsberettiget råd og skal høres i beslutninger, der har afgørende betydning for brugerne i de samlede lystbådehavne. Havnerådets opgaver: 

Høringer: Havnerådet skal høres i generelle beslutninger, der har afgørende betydning for de kommunale lystbådehavne. Havnerådet skal ligeledes høres i forhold til politikker og strategier indenfor området. 

Rådgivning: kommunalbestyrelsen kan inddrage Havnerådet som rådgivende i spørgsmål, der vedrører de kommunale lystbådehavne.

Havnerådets sammensætning

Havnerådet består af i alt otte medlemmer, der alle er udpeget af de respektive havneudvalg i de ni lystbådehavne. Hertil er en personlig suppleant for hvert medlem. Den personlige suppleant deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage.
De lokale havneudvalg vælges i hver kommunal lystbådehavn således, at havnens brugere er repræsenteret i et lokalt havneudvalg. De lokale havneudvalg:

  • Bogø Havn/ Skaaninge Bro Havn
  • Hårbølle Havn
  • Kalvehave Havn
  • Klintholm Havn
  • Masnedsund Havn
  • Præstø Havn
  • Stege Havn
  • Vordingborg Nordhavn

Vedtægter for Havnerådet