Spring til indhold

Folkeoplysningsrådet

Formål

Folkeoplysningsrådet er nedsat for at repræsentere den folkeoplysende aktivitet i Vordingborg Kommune. Det gælder det frivillige foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne). Rådet skal understøtte den folkeoplysende virksomhed, så flest borgere får glæde af de værdier og kvaliteter, folkeoplysende aktiviteter tilbyder. Desuden er formålet med rådet at styrke og udvikle samarbejdet mellem folkeoplysningens aktører og Vordingborg Kommune og at styrke det tværfaglige samarbejde i Vordingborg Kommune.

Folkeoplysningsrådets arbejdsopgaver:

  • At rådgive, vejlede og hjælpe til forståelse af folkeoplysningens værdier
  • At gøre Folkeoplysningens værdier, kvaliteter og potentialer til en del af opgaveløsningen på områder, hvor fritidslivet og folkeoplysning ikke traditionelt ses som et aktiv
  • At opbygge strukturer og samarbejder, der skaber grundlag og forudsætning for lige adgang og mulighed for deltagelse

Medlemmer mm.

Kontakt

Formand: 
Helle Ancker Agergaard, e-mail: helleancker@agergaard.biz