Spring til indhold

Billedkunstrådet

FORMÅL

Billedkunstrådets formål er at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

Billedkunstrådet har til opgave:

  • At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Vordingborg Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.
  • At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
  • Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

Læs vedtægter for Billedkunstrådet her 

MEDLEMMER

Vordingborg Billedkunstråd består af 6 medlemmer, som hver udpeges for en fireårig periode, som følger valgperioden til Kommunalbestyrelsen.

Billedkunstrådet består af:

  • En kunstfaglig repræsentant
  • En repræsentant fra Vordingborg Kommunes plan/teknik afdeling
  • Fire repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Vordingborg Kommune


Billedkunstrådet 2022-2025

Thomas Gunnar Bagge (Formand) - 21 64 70 64 - thomasbagge@gmail.com 

Sara Skaaning (Næstformand) - 31 18 71 61 - sara.skaaning@gmail.com

Dina Lundvall Nielsen - 91117655 - d.lundvall.n@gmail.com

Michael Dunk - 61 50 55 55 - micdunk1@sol.dk 

Sigrid Marie Wilde Abrahamsen - 21 34 46 37 - smwab@naestved.dk 

Charlotte Tølbøl Henckel - 55 36 24 23 - chle@vordingborg.dk 

 

VEJLEDNING OG ANSØGNING

Vejledning til ansøgning til Billedkunstrådspuljen
Budgetskabelon til ansøgning til Billedkunstrådspuljen 


VALG til billedkunstrådet

Vordingborg Kommunes Billedkunstråd består af 6 medlemmer, som alle udpeges for en fireårig periode, der følger valgperioden til Kommunalbestyrelsen. Billedkunstrådet skal således nu sammensættes på ny, for perioden 2022 – 2025. Rådet består af én kunstfaglig repræsentant, én fra kommunens plan/teknik afdeling og fire repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø. Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Du kan læse mere om valg og ansøgningsfrist her