Spring til indhold

Kan jeg blive nævninge og domsmand?

Af retsplejeloven §§ 68-70 fremgår der hvem, der kan blive nævninge og domsmænd.

For at blive nævninge og domsmænd skal du bl.a.

  • Være danske statsborgere 
  • Have valgret til Folketinget
  • Være mindst 18 år senest den 1. januar 2024, og må ikke fylde 80 år den 31. december 2027
  • Have tilstrækkelig kendskab til det danske sprog 
  • Bo i Vordingborg Kommune 
  • Være uberygtede
  • Ansatte i ministeriets departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder samt ministre kan ikke udpeges
  • Ansatte ved domstolene eller politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område kan ikke udpeges
  • Advokater eller advokatfuldmægtige kan ikke udpeges
  • Præster i folkekirken eller andre trossamfund kan ikke udpeges