Spring til indhold

Hvordan bliver jeg nævninge eller domsmand?

Hvordan bliver jeg nævninge og domsmand?

  • Du ansøger via elektronisk ansøgningsskema, hvor du logger ind med dit MitID eller
  • Printer et skema, udfylder det og indscanner det til din computer. Du indsender skemaet via din E-Boks eller MIT.dk til Vordingborg Kommune. 

Du er også velkommen til at sende ansøgningsskemaet med posten til adressen:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Att.: Stab for Politik, Jura & Administration

Grundlisteudvalget udvælger ca. 155 personer blandt de indkomne ansøgere og udarbejder en grundliste. Herefter indsender udvalget grundlisten til Østre Landsret. De endelige udpegninger som nævninge- og domsmænd sker på baggrund af kommunens grundliste og sker ved lodtrækning.

Bliver du godkendt af Østre Landsret, får du direkte besked fra retten. Vordingborg Kommune får ikke besked  om hvilke personer, der er kommet på listen.