Spring til indhold

Temamøder

Det er vigtigt at skabe plads til den gode dialog. Derfor inviterer Vordingborg Kommune løbende til fælles temamøder for lokalfora, foreninger, erhvervsliv og kommunens øvrige borgere.

Formålet med temamøder er at give indblik i og forståelse af et emne eller en udfordring, som borgerne, politikerne og administrationen sammen kan drøfte og komme med input til.

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati inviterer fast til to årlige temamøder for lokalfora og foreninger.

Næste temamøde afholdes i foråret 2022.
Datoen fastsættes, når det igen er muligt at samles i større forsamlinger uden smittefare.