Spring til indhold

Temamøder

Det er vigtigt at skabe plads til den gode dialog. Derfor inviterer Vordingborg Kommune løbende til fælles temamøder for lokalfora, foreninger, erhvervsliv og kommunens øvrige borgere.

Formålet med temamøder er at give indblik i og forståelse af et emne eller en udfordring, som borgerne, politikerne og administrationen sammen kan drøfte og komme med input til.

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati inviterer til to årlige temamøder for lokalfora og foreninger.

Næste temamøde afholdes i foråret og/eller efteråret 2023.