Spring til indhold

Styregruppen for Frivilllighed og Nærdemokrati

I Vordingborg Kommune har vi en Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati. Styregruppens opgave, er blandt andet, at:
- understøtte at nærdemokrati, borgerinddragelse og samskabelse bliver en naturlig måde at arbejde på i kommunen både i administrationen og i det politiske arbejde.
- behandle ansøgninger til puljen for Frivillighed og Nærdemokrati, som er større end 20.000 kr. 
- anbefale fokusområder for arbejdet med nærdemokrati og lokaludvikling i kommunen eksempelvis via temamøder.

Styregruppen består af 9 medlemmer. 4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsens medlemmer, mens de 5 eksterne medlemmer er udpeget således:
- 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder
- 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige landområder
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet
- 1 medlem udpeget af Ungeforum
- 1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet.

Medlemmerne fra kommunalbestyrelsen er: Brit Skovgaard (formand), Peter Ole Sørensen, Ann Busch og Thorbjørn Kolbo.

De eksterne medlemmer er: Ea Dahl Abildgaard (Ungeforum), Pia Westergaard (Folkeoplysningsrådet), Marie Lenstrup (det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet), Klaus Lindegaard (Lokalfora i de tre købstæder) og Franz Ifanger (resten af lokalfora). 

Hvis du gerne vil læse dagsorden og referater fra møderne i styregruppen, kan de findes her.