Spring til indhold

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati

I Vordingborg Kommune har vi en Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati.
Styregruppens opgaver er blandt andet at:

  • understøtte at nærdemokrati, borgerinddragelse og samskabelse bliver en naturlig måde at arbejde på i kommunen - både i administrationen og i det politiske arbejde.
  • behandle ansøgninger til puljen for Frivillighed og Nærdemokrati.
  • anbefale fokusområder for arbejdet med nærdemokrati og lokaludvikling i kommunen f.eks. via temamøder.

Styregruppen består af 9 medlemmer. 4 medlemmer er udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, mens de 5 eksterne medlemmer er udpeget således:

  • 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder
  • 1 medlem udpeget blandt de øvrige lokalfora
  • 1 medlem udpeget af Ungeforum
  • 1 medlem udpeget af Forenings- og fritidsrådet (tidligere Folkeoplysningsrådet)
  • 1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Forenings- og fritidsrådet.

Medlemmerne fra kommunalbestyrelsen er:
Martin Graff Jørgensen
Gitte Corell
Poul A. Larsen
Søren Hansen

De eksterne medlemmer er:
Klaus Lindegaard (lokalfora i de tre købstæder)
Heidi Frandsen (de øvrige lokalfora). 
Michael Wittrock (Ungeforum)
Lars Kleist (Forenings- og fritidsrådet)
Marie Lenstrup (det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Forenings- og fritidsrådet)

Læs dagsordener og referater fra styregruppens møder.