Spring til indhold

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati

I Vordingborg Kommune har vi en Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati.
Styregruppens opgave, er blandt andet, at:

  • understøtte at nærdemokrati, borgerinddragelse og samskabelse bliver en naturlig måde at arbejde på i kommunen både i administrationen og i det politiske arbejde.
  • behandle ansøgninger til puljen for Frivillighed og Nærdemokrati, som er større end 20.000 kr.
  • anbefale fokusområder for arbejdet med nærdemokrati og lokaludvikling i kommunen eksempelvis via temamøder.

Styregruppen består af 9 medlemmer. 4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsens medlemmer, mens de 5 eksterne medlemmer er udpeget således:

  • 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder
  • 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige landområder
  • 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet
  • 1 medlem udpeget af Ungeforum
  • 1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet.

Medlemmerne fra kommunalbestyrelsen er:
Brit Skovgaard (formand)
Peter Ole Sørensen
Ann Busch
Thorbjørn Kolbo

De eksterne medlemmer er:
Ea Dahl Abildgaard (Ungeforum)
Pia Westergaard (Folkeoplysningsrådet)
Marie Lenstrup (det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet)
Klaus Lindegaard (lokalfora i de tre købstæder)
Vakant (resten af lokalfora). 

Læs dagsorden og referater fra styregruppens møder.