Spring til indhold

Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati

Foreninger, organisationer og virksomheder i Vordingborg Kommune kan søge tilskud fra puljen til Frivillighed og Nærdemokrati. Puljen har til formål at støtte udviklingsaktiviteter, der styrker sammenhængskraft, kvalitet, frivillighed og fællesskab i kommunen.

Læs om mere Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati