Spring til indhold

Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati

Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge tilskud fra Puljen til Frivillighed og Nærdemokrati. Puljen skal bruges til udviklingsaktiviteter, der styrker et lokalområdes sammenhængskraft, kvalitet, fællesskab og frivillighed.

Du kan se mere om Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati her.