Spring til indhold

Pop-up møder med politikerne

Vil I gerne som lokalfora eller forening i dialog med politikerne om et konkret emne, så kan I invitere dem til et pop-up møde. Kommunalbestyrelsen har reserveret datoer i 2021 til møder med jer i tidsrummet kl. 19-21. 

Den sidste dato i 2021 er den 18. august 2021. 

Når I ved, hvilket konkret emne I gerne vil invitere politikerne til – så skriv eller ring ind til os i så god tid som muligt. I kan senest invitere politikerne 1 uge før de reserverede datoer. Sammen finder vi de mest relevante politikere og embedsmænd at invitere. Vi inviterer de relevante fra kommunen, mens I selv inviterer andre, I gerne vil have med.

Husk at I kan få et kort opslag om pop-up mødet på Nyt fra kommunen. Vi skal have annonceteksten senest 2½ uge før dato for pop-up mødet. 

Vi glæder os til at høre fra jer.