Spring til indhold

Møder med politikerne

Der reserveres hvert år 3-4 datoer i kommunalbestyrelsens mødekalender til møder med lokalfora og andre foreninger, der vil i dialog med politikerne om et eller flere konkrete emner (tidligere kaldt pop-up møder).

Datoerne i 2022 er:

  • Onsdag den 30. marts
  • Torsdag den 19. maj
  • Mandag den 12. september
  • Tirsdag den 15. november

Møderne kan afholdes i tidsrummet kl. 19-21.

Hvis I har et konkret emne eller tema, som I gerne vil invitere politikerne til dialog omkring, så skriv eller ring ind til os i så god tid som muligt. Sammen finder vi de mest relevante politikere og evt. embedsmænd at invitere.

Fristen for at invitere politikerne til møde er senest en uge før den reserverede dato.

Det er til en hver tid muligt at invitere politikere og/eller embedsmænd til dialog med jeres forening, men ved at forhåndsreservere nogle datoer i kommunalbestyrelsens mødekalender, er I sikret en god tilslutning til jeres arrangement.


Annoncering af møde med politikerne:
Hvis I ønsker at annoncere jeres møde i avisen, har I mulighed for at få et kort opslag med under "Nyt fra kommunen" i Sydsjællands Tidende og Ugebladet for Møn. 
Fristen for at indsende annonceteksten er senest onsdag kl. 12 to uger før, mødet skal afholdes.