Spring til indhold

Kompetence- og delegationsplaner

Formålet med Kompetence- og delegationsplanen er at beskrive, hvem der har kompetence til at træffe beslutninger og underskrive på Vordingborg Kommunes vegne, og hvordan mulighederne for at delegere kompetence er udnyttet. Kompetence- og delegationsplanen skal derfor kunne bruges af både politikere og medarbejdere til at få overblik over

  •  hvordan beslutningskompetencen er fordelt imellem kommunalbestyrelsen, udvalgene og administrationen,
  •  hvilke opgaver der skal forelægges for hvilke udvalg, og
  •  hvem der kan underskrive dokumenter på vegne af kommunen.