Spring til indhold

Rekreativ brug af Vintersbølle Skov

  • Kommunen har efter aftale med Petergaard Gods, som ejer skoven, købt brugsretten til dele af skoven. Det betyder, at borgere, skoler, foreninger, spejdere, m.fl. har mulighed for at bruge skoven rekreativt efter aftale med kommunen.
  • Kontakt naturvejleder Elise Hvelplund Brink, Afdeling for Land og Miljø, for at høre nærmere om brugen af Vintersbølle Skov.