Spring til indhold

Stege Skov

  • Stege Skov er plantet i 2004 og ligger helt tæt på byen. Der er adgang fra Kobbelvej (Pilevejs forlængelse) og Klintevej. Skoven er offentlig og ejes af Naturstyrelsen.
  • På sundhedsstien ”Sjov og leg”, der er 2.4 km lang, vil især børn blive udfordret på de fantasifulde legeskulpturer langs stien. Ad sundhedsstierne kan du fortsætte ind i Udby Skov.
  • Den midterste del af skoven er reserveret til skoleskov. Børn fra skoler og daginstitutioner på Møn har været med til at plante træerne. På den åbne plads i skoleskoven er der etableret et muldtoilet og en bålhytte til udeundervisning, der også kan benyttes af alle andre udenfor skoletiden.
  • Nærmest Stege By er der lavet en hundeskov, hvor du kan slippe din hund løs. Husk, at hunden altid skal være under fuld kontrol, og brug de opstillede skraldespande til hundenes efterladenskaber. I resten af skovene skal hunden altid føres i snor.