Spring til indhold

Dyreliv

  • Der er registreret seks arter af flagermus i skoven. Dværgflagermus og sydflagermus forekommer over næsten hele skoven. Dværgflagermus yngler i gamle ege -og asketræer, mens sydflagermus yngler i byens huse omkring skoven. 
  • I skoven findes 2-3 kolonier af råger, som sætter deres præg i de tidligere forårsmåneder. I starten af juni, hvor ungerne er fløjet fra rederne, er støjen begrænset, og fuglene har fundet andre overnatningssteder.
  • Desuden er Kirkeskoven rig på almindelige natsommerfugle (ugler, spindere og målere).
  • På en gåtur gennem skoven kommer du også forbi et græsareal med sikahjorte. Sikahjortene gik tidligere på Ruinterrænet, men de blev flyttet ned i Kirkeskoven i forbindelse med etablering af Danmarks Borgcenter og reetablering af voldgravene.