Spring til indhold

Færdsel i området

  • Vær opmærksom på, at turen rundt på Ulvshale nogle steder kan gå gennem privatejet areal, hvor færdsel uden for stien ikke er tilladt.
  • På engene er færdsel i fuglenes yngletid, det vil sige fra 1. marts til 15. juli, kun tilladt på vej og sti.