Spring til indhold

Naturpleje i samarbejde i laug

  • Det rullende Naturværksted indgår også i naturplejeaktiviteter arrangeret i samarbejde med lokale høslætlaug, plejelaug og lignende.
  • Vi har leer, river og ørnenæb, som kan lånes til naturpleje af enge, søer og gadekær efter aftale med kommunen.