Spring til indhold

Til foreninger

  • Foreninger som ønsker at opsætte legeredskaber på kommunale arealer skal indgå en skriftlig aftale herom med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune.
  • Vordingborg Kommune indgår ikke aftaler om opsætning af legeredskaber med enkeltpersoner eller grupper af personer, som ikke er organiseret i en forening el. lign.
  • Kontakt afdeling for Trafik og Ejendomme for at høre mere.