Spring til indhold

Ynglelokalitet for padder

  • Der er anlagt 22 vandhuller til gavn for bl.a. bestanden af grønbroget tudse, også kaldet fløjtetudse. I 2011 blev der fundet unge grønbrogede tudser i området, så projektet har allerede båret frugt.
  • Omkring Vordingborg er bestanden af løvfrøer under opbygning og spredning. Der er en forventning om, at løvfrøer vil indfinde sig på Trellemarken og give nye muligheder for at opleve padder i byen med et kor af kvækkende padder i foråret.