Spring til indhold

Fra losseplads til ny natur.

  • Udgangspunktet for området var en losseplads, der lå utilnærmelig hen med jordbunker og stejle skrænter. Naturindholdet bestod af lidt beplantning, masser af kæmpe-bjørneklo samt nogle eksemplarer af grønbroget tudse og markfirben.
  • I dag er området udformet som et bølgende landskab med stier, græssletter, vild natur, små søer og skråninger ud mod kysten. Omkring græssletterne er der anlagt jorddiger, såkaldte insektvolde, til gavn for insekter, planter og markfirben. 
  • Der er etableret 700 meter jorddige, solbeskinnede skrænter, sten- og sandbunker til glæde for markfirben.
  • Projektet blev gennemført i årene 2008-2011.