Spring til indhold

Naturpleje og fugleliv

  • Et af plejetiltagene ved bassinerne er afgræsning, som bidrager til at sikre den lysåbne natur. Får, kreaturer og heste afgræsser dele af området.
  • Mellem 40 og 50 forskellige fuglearter yngler årligt i området fordelt på ca. 200 par. Ved bassinerne yngler bl.a. Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker og Toppet Lappedykker.
  • Området rummer også en lille bestand af Gul Vipstjert, ynglende Nattergal og Sivsanger samt kolonier af digesvaler.
  • Om vinteren ses tusindvis af troldænder raste i bassinerne ofte sammen med Taffeland, Bjergand og Hvinand.