Spring til indhold

Adgang til området

  • Der er offentlig adgang fra to parkeringspladser og sti fra sukkerfabriksområdet. Der findes et netværk af stier rundt om bassinerne, hvor publikum kan færdes.
  • En gåtur på dæmningerne er en unik naturoplevelse, da fuglene har vænnet sig til menneskers færdsel på stierne. Det er derfor muligt at komme tæt på de mange fugle i bassinerne.