Spring til indhold

Blå flag strande

  • Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer dig gode badeoplevelser ved strand og havn.
  • Der er en række kriterier, som skal opfyldes for at få tildelt et Blå Flag. Det drejer sig om høj badevandskvalitet, klar og tydelig miljøinformation og afholdelse af miljøaktiviteter, at der er gode udenomsfaciliteter og sikres badesikkerhed med redningsudstyr ved stranden. Der søges om tildeling af Blå Flag hvert år.
  • Badevandskvaliteten ved Blå Flag strandene måles 10 gange i badesæsonen og besøgende kan se målinger af badevandskvaliteten på informationstavler ved stranden.     
  • Kommunen har 6 Blå Flag strande: Ulvshale Strand, Hårbølle Strand, Præstø Strand, Svinø Strand, Klintholm Øst og Ore Strand (Klintevænget).
  • Ved Ulvshale, Hårbølle, Præstø Strand og Svinø Strand er det i badesæsonen muligt for kørestolsbrugere at komme helt ned på stranden. 

Læs mere om Blå Flag.