Spring til indhold

Årets idrætsleder

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, en idrætslederpris til 2 personer, der har gjort sig fortjent hertil i 2019/2020. De modtager hver 5.000 kr.

Prisen tildeles idrætsledere, der gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes idrætsforeninger. Modtagerne er prototypen på  foreningsledere, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.