Spring til indhold

Årets idrætsleder/ildsjæl

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, en idrætslederpris på 5.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil i 2019.
Prisen tildeles en idrætsleder, der gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes idrætsforeninger. Modtageren er prototypen på en foreningsleder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.