Spring til indhold

Årets idrætsforening

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne idrætsforeningspriser til 3 foreninger på henholdsvis 25.000, 15.000 og 10.000 kr. til foreninger der har gjort sig fortjent hertil i 2019/2020.

Prisen uddeles til 3 foreninger eller idrætsafdeling i en flerstrenget forening, som har gjort et ekstraordinært stykke foreningsarbejde til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Modtagerne er foreninger/idrætsafdelinger, som arbejder fremadrettet for sine medlemmer og sørger for, at der er trivsel og sammenhold i foreningen.