Spring til indhold

Årets idrætsforening

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne en idrætsforeningspris på 15.000 kr. til en forening, der har gjort sig fortjent hertil i 2019. Runner up vil modtage 10.000 kr. Prisen uddeles til en forening eller en idrætsafdeling i en flerstrenget forening, som i det forgangne år har gjort et ekstraordinært stykke foreningsarbejde til gavn for foreningen og dens medlemmer. Modtageren er en forening/idrætsafdeling, som arbejder fremadrettet for sine medlemmer og sørger for, at der er trivsel og sammenhold i foreningen.