Spring til indhold

Spor i landskabet

  • Spor i landskabet er en række stisystemer, der sætter fokus på oplevelserne af det danske kulturlandskab.
  • Bag Spor i landskabet står Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Naturstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd.
  • I Vordingborg Kommune er to stisystemer med i Spor i Landskabet. Et ved Rosnæs og et på Svinø med vandreruter af forskellige længder, fra 2,5 km til 15 km.