Spring til indhold

Vandreruter og turforslag

 • Vi har mange vandreruter af forskellig længde og med gode oplevelser. Nogle følger den lange kystlinje, kommunen er beriget med. Andre krydser ind over land, hvor man kan opleve variationen af landbrugslandet og kulturlandskabet.
 • Vandreruterne er i de fleste tilfælde blevet mulige ved frivillige aftaler mellem lodsejere og det offentlige, medmindre de ligger på offentlige arealer.
 • Tag derfor hensyn, når du færdes ad de mange ruter. Vis respekt for skilte og følg de angivne ruter. De ligger der, hvor du får størst mulig glæde af at færdes.

 

Camønoen

Kongerigets venligste vandrerute er en 175 km lang vandrerute på Møn, Bogø og Nyord.

Start på Møns Museum, hvor du kan købe kort, camønopas, få gode råd til turen samt købe de ting, du glemte at få med til din vandretur.

Se mere på www.camønoen.dk.

Sjællandsleden

 • Vandrerute hele vejen langs Sjællands kyst - fra Sjællands Odde til Rødvig på Stevns.
 • Sjællandsleden er en del af vandreruterne langs kysterne i Nordeuropa, North Sea Trail (Nordsøruten).

Læs om Sjællandsleden

Fjord til Fjord Naturstien

Fjord til fjordstien er en vandre- og riderute på tværs af Sjælland fra Avnø Fjord til Præstø Fjord.

Ruten er også en del af Sjællandsleden. 

 • Vandreruten går gennem det åbne land, hyggelige landsbyer og smukke skovområder.
 • Foreningen Fjord til fjord Naturstien er ansvarlige for stien, både vedligehold og formidling. 
 • Foreningen har indgået aftaler med lodsejerne om, at man må færdes ad stien på marker og i skel. 

Se Fjord til Fjord Naturstien på friluftguiden.

Spor i landskabet

 • Spor i landskabet er en række stisystemer, der sætter fokus på oplevelserne af det danske kulturlandskab.
 • Bag Spor i landskabet står Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Naturstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd.
 • I Vordingborg Kommune er to stisystemer med i Spor i Landskabet. Et ved Rosnæs og et på Svinø med vandreruter af forskellige længder, fra 2,5 km til 15 km. 

Korte gåture

 • Et pilotprojekt i kommunen har mundet ud i en æske med 12 lokale turforslag til den daglige motion.
 • Turene er ikke afmærkede, men du kan følge gåturen via et kort og en beskrivelse, se nedenfor.
 • Gåturene ligger rundt i hele kommunen i tilknytning til de tre købstæder og landsbyer og er egnet for dårligt gående med mulighed for hvil undervejs. 
 • Projektet er udført i samarbejde mellem Region Sjælland, Vordingborg Kommune, flere lokalråd i Vordingborg Kommune og andre frivillige.
 • De 12 ture i æsken kan lånes på bibliotekerne i kommunen.

Se den generelle folder om projektet.

Find de 12 ture på friluftsguiden. 

Natur- og sansestier

 • I nærheden af alle plejecentrene i kommunen er der formidlet en god kort tur med oplevelser til sanserne.
 • Her er gode steder at sidde, og det, du kan opleve på turen, er beskrevet i en folder, som kan lånes på plejecentret.
 • For mere information kontakt naturvejleder, Susanne Rosenild.

Find natur- og sansestierne på friluftsguiden.

O-løb på egen hånd

 • Vi er en del af det landsdækkende projekt ’Find vej i Danmark’, hvor der er etableret tre orienteringsløb i kommunen, som du gratis kan benytte. "Find vej i" er en forenklet udgave af et orienteringsløb, som du sagtens kan gå i stedet for at løbe. Undervejs kan du finde poster og deltage i en skattejagt med spørgsmål.  

Find vej i Vordingborg by

Find vej i Klinteskoven

Find vej i Trellemarken-Oringe

 

Kløverstierne

 • Kløverstier er for dig der gerne vil kombinere frisk luft med motion. Vælg mellem ruter af forskellige længder fra 2½ km til 10 km.  
 • Hent kort over Kløverstier her