Spring til indhold

Ulvshale Skov – et paradis for dyr, planter og mennesker

I Ulvshale skov kan du gå rundt på de mange afmærkede stier og opdage masser af dyrespor ved de mange døde og gamle træer, der ligger hulter til bulter i den fredede skov. Her er fyldt med klatretræer for børnene og masser af flagspætter, som trommer løs på stammerne om foråret.

Skoven vokser på gamle strandvolde. Derfor ser du flintesten på stierne og under de faldne træers rødder. Ulvshale Strand er et rigtigt godt sted at lede efter rav - specielt når vinden har været i nordøst. Ravet lyser op, hvis du leder med en god UV-lygte i mørket!!

Både ved p-pladsen ved Ulvshale strand og ved naturcentret findes skiltning til 5 skønne temature, der både giver dig skov, eng og strand.

P-plads Ulvshale naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege
https://goo.gl/maps/yePKghDiKRmYQHE6A 

P-plads ”ved tønden”, Sandvejen, 4780 Stege
https://goo.gl/maps/pZ4wKjRAcC8vQSws8

P-plads Nyordbroen, 4780 Stege
https://goo.gl/maps/ZGQxcbYNwuQ3KAFx7