Spring til indhold

Fugle- og paddeparadiset ved Stege Sukkerfabrik

”Jordbassinerne” blev de kaldt. Men nu er de små søer, fyldt med vand. De er et levn fra sukkerroernes storhedstid. Nu er det rekreativt naturområde med plads til både fugle og fredede padder. Mulden blev vasket af roerne, vaskevandet returneret til Stege Bugt gennem bassinerne, og saften blev presset ud af roerne til sukkerproduktion.

Du kan gå de ca. 3 km rundt om alle bassinerne. Der er bænke flere steder. Der er fine græsstier, hvor nogle er brede og andre smalle spor. Lige nu blomstrer fuglekirsebær og slåen langs stierne, og havtorn er lige ved at springe ud. Her er et rigt fugleliv, ænder og andre andefugle ligger i læ i bassinerne, så det kan betale sig at have en kikkert med. Også til at spejde efter havørnen ud over Bøgestrømmen og øerne Lindholm og Nyord.

Der er parkering ved Sukkerfabrikken, 4780 Stege 
https://goo.gl/maps/Y6zcMxBKrYx4GK4s5

Du kan også parkere for enden af Strandvej, 4780 Stege
https://goo.gl/maps/Mx7Ry7xUeB4oL5xN9

Eller parkere ved p-pladsen nord for Ny Ørnebjergvej, 4780 Stege
https://goo.gl/maps/qRFgdg5hd71XHGh87