Spring til indhold

19. juli Løskøbelsesstenen i Bogø skov

Ved indkørslen til Bogø Østerskov står en tre tons tung sten til minde om Bogøs løskøbelse fra Kronen i 1769. Den blev rejst i 1960 til erstatning for den oprindelige mindesten fra 1919, som var blevet ødelagt ved hærværk. Hvis der er interesse for det, sluttes der af ved den nye jubilæumssten ved nedkørslen til Lindebroen.

Turen er max. 3 km lang. Underlaget er grus og skovvej. Egnet til rollator.  Der er adgang til toilet ved kirken.

Turen tilpasses deltagernes fysik.

Tid og mødested
Kl. 10-12. P-pladsen ved Bogø kirke, Bogø Hovedgade 177, 4793 Bogø By

Turguide
Dorte Brunø

Tidligere tilmelding har afmeldes her