Spring til indhold

11. Oktober: Rastende og trækkende fugle ved Busemarke mose

Vi går langs stranden og klitterne og ser, hvad der er af fugle ved mosen. Andre gode fuglelokaliteter lokalt foreslås også. Medtag gerne en kikkert.

Turen er på 3 - 4 km. Underlaget er sand og græs. Ikke egnet til rollator. Der er adgang til toilet ved havnen.

Tid og mødested:
Kl.10 - 12. P-plads Klintholm havn, ved stranden efter Thyrasvej 36, 4791 Borre

Turguide:
Jørgen Alfastsen