Spring til indhold

Formidling i det åbne land

  • I 2012 gennemførte kommunen projektet ”Oplev Oldtiden i Vordingborg Kommune”.
  • Projektet omhandler produktion og opsætning af nye informationsskilte ved 15 fortidsminder i det åbne land til glæde for alle besøgende.
  • På skiltene formidles de enkelte fortidsminders spændende historie ledsaget af flotte illustrationer i farver.
  • Tyske og engelske resuméer tilgodeser kommunens udenlandske gæster. 
  • EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Læs mere på EU Kommissionens hjemmeside.