Spring til indhold

21. juli Ny natur Knudshoved Odde

Man vil opleve det bakkede morænelandskab. Vi vil se på de nye naturtiltag man er i gang med derude. Vi kommer ud til Draget, som skiller de 2 halvdele af Knudshoved Odde.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Ikke egnet til rollator. Længde er ca.3-4  km og kan forkortes.

Turen tilpasses deltagernes fysik.

Tid og mødested
Kl. 11.30 Knudskovgaard, Knudskovvej 76, 4670 Vordingborg.
OBS: Du skal til denne tur IKKE betale P-afgift ved indgang til skoven. Guiden afregner antal deltager biler.

Turguide
Ivan Ingemansen

Tidligere tilmelding kan afmeldes her