Spring til indhold

Naturvejleder på Avnø Naturcenter

  • På Avnø Naturcenter er naturvejleder Tania Lundberg Lykkegaard ansat til at formidle natur for børn og unge i skole og dagtilbud, især fra Vordingborg og Næstved kommuner.
  • Naturvejledningen tager udgangspunkt i den skønne natur på Avnø og har altid et læringsmæssigt fokus ud over det sociale formål.
  • Stort køkken, store sovesale og et godt opholdsrum gør det let for lærere, pædagoger eller forældre at tage børnene med på lejrtur på Avnø.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

  • ”Avnø Klassik”. Udstyret med waders, baljer, spande og net går vi til kysten for at fange det, der lever på lavt vand i Avnø Fjord. Teleskopet er altid med, så vi også kan nyde synet af de spættede sæler, der yngler der.
  • Futuristisk Stjerneløb med GPS og walkie talkie med masser af spændende opgaver på de forskellige poster.
  • And og fasan – sammenlignende fysiologi. Vi undersøger, hvordan fjer, næb, fødder og vinger er tilpasset de omgivelser, fuglene lever i og den føde, de søger.
  • Personaledage med fokus på natur og samarbejde.
  • Kurser i naturformidling og/eller udeskole for lærere, pædagoger, dagplejere eller seminarieelever.

KONTAKT NATURVEJLEDEREN