Spring til indhold

Naturvejleder i Byg Land og Miljø

  • I Afdeling for Byg, Land og Miljø har vi ansat en naturvejleder til at formidle og synliggøre kommunens natur, grønne områder, kyststrækning, friluftsliv, kulturhistorie og rekreative muligheder til borgere, institutioner, foreninger og turister. Naturvejlederen skal bidrage til en større naturforståelse og øge mulighederne for natur- og friluftsliv i hverdagen.
  • Desuden skal naturvejlederen arbejde med at igangsætte frivillige naturprojekter i lokalområderne gennem involvering af borgere og foreninger i plejelaug.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

  • Blå flag-aktiviteter og udvikling af kystfriluftsliv i samarbejde med turistorganisationer.
  • Offentlige ture i naturen året rundt og koordinering af Vandrefestivalen.
  • Udvikling og drift af naturbaser og grejbanker og afholdelse af kurser for lærere og pædagoger.
  • Naturplejeaktiviteter og opstart af kogræsserlaug og høslætlaug.
  • Inspirationsdage i grønne områder for dagplejere og børnehaver.

KONTAKT NATURVEJLEDEREN

  • Skoler, daginstitutioner og foreninger er velkomne til at kontakte naturvejlederen med henblik på et samarbejde, udvikling af forløb og aktiviteter, kurser, inspirationsdage, fælles arrangementer mv. Send en mail til naturvejleder Christina Kaaber-Bühler.
  • Naturvejlederprojektet er støttet af Friluftsrådet.