Spring til indhold

Naturvejledning

 • Der er gode muligheder for at tage på tur med en naturvejleder eller andre, der guider ture i det fri. Kommunens tre naturvejledere tilbyder ture og aktiviteter til både børn, voksne, skoleelever, ældre og handicappede.
 • Se nedenfor, hvad de forskellige naturvejledere tilbyder og find offentlige guidede ture i det fri i nærheden af, hvor du bor. 
 • Lån grej og udstyr helt gratis til din oplevelse i det fri. Se listen over grejbanker og kontaktpersoner her.

Tag med på guidet tur i det fri

TURE MED NATURVEJLEDER

 • Naturvejlederen i Afdeling for Byg, Land og Miljø tilbyder gratis offentlige ture i naturen, i de grønne områder, i skovene og langs kysterne.
 • Skoler, foreninger og daginstitutioner kan aftale et undervisningsforløb eller aktiviteter i naturen i samarbejde med en af kommunens tre naturvejledere. På Avnø Naturskole tilbyder naturvejlederen gratis undervisningsforløb for kommunens skoler og daginstitutioner. 

GÅTUR FOR ALLE

 • Har du lyst til at komme ud og gå, så har du mulighed for at komme med på en eller flere unikke naturture med naturvejlederen fra Sekretariat for Sundhed. Oplev naturen fra nye sider - året rundt - i godt socialt samvær med naturvejlederen som guide. Alle ture er gratis.
 • Der er en tur hver onsdag - hver gang et nyt sted i kommunens unikke natur. 
 • Tilmeld dig turene her
 • Har du spørgsmål til turene, er du velkommen til at kontakte Susanne Rosenild på tlf. 40 99 44 82

VANDREFESTIVAL

 • Vandrefestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som strækker sig over tre uger (de to sidste uger i august og første uge i september), hvor der tilrettelægges mere end 200 gåture/vandreture over hele Region Sjælland med fokus på vandring, natur og kultur i lokalområdet og socialt samvær. Festivalen er tilrettelagt i samarbejde mellem en række kommuner i Region Sjælland. 
 • Alle kan deltage på turene, og der er både ture for den erfarne vandrer, for nybegyndere og dårligt gående. Turene tilrettelægges af lokale foreninger, patientforeninger, vandreklubber, naturvejledere, spejdere og frivillige turledere.
 • Kunne du tænke dig at være turleder? Kontakt naturvejleder Christina Kaaber-Bühler på mail.  

BLÅ FLAG-AKTIVITETER

 • Ved Blå flag-strandene er der i badesæsonen naturaktiviteter i og omkring strandene tilrettelagt af naturvejlederen i Afdeling for Land og Miljø og andre lokale turledere og naturformidlere.
 • Blå flag-aktiviteterne sætter fokus på formidling af miljø og natur i og omkring kysten. Eksempler på aktiviteter er ”undersøgelse af livet på lavt vand”, ”kunst af opskyl og tang på stranden”, ”havets spisekammer”, ”planterne på strandengen”, ”strandrensning”, ”udstilling om affald og nedbrydning” og meget mere.

Naturvejleder i Byg Land og Miljø

 • I Afdeling for Byg, Land og Miljø har vi ansat en naturvejleder til at formidle og synliggøre kommunens natur, grønne områder, kyststrækning, friluftsliv, kulturhistorie og rekreative muligheder til borgere, institutioner, foreninger og turister. Naturvejlederen skal bidrage til en større naturforståelse og øge mulighederne for natur- og friluftsliv i hverdagen.
 • Desuden skal naturvejlederen arbejde med at igangsætte frivillige naturprojekter i lokalområderne gennem involvering af borgere og foreninger i plejelaug.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

 • Blå flag-aktiviteter og udvikling af kystfriluftsliv i samarbejde med turistorganisationer.
 • Offentlige ture i naturen året rundt og koordinering af Vandrefestivalen.
 • Udvikling og drift af naturbaser og grejbanker og afholdelse af kurser for lærere og pædagoger.
 • Naturplejeaktiviteter og opstart af kogræsserlaug og høslætlaug.
 • Inspirationsdage i grønne områder for dagplejere og børnehaver.

KONTAKT NATURVEJLEDEREN

 • Skoler, daginstitutioner og foreninger er velkomne til at kontakte naturvejlederen med henblik på et samarbejde, udvikling af forløb og aktiviteter, kurser, inspirationsdage, fælles arrangementer mv. Send en mail til naturvejleder Christina Kaaber-Bühler.
 • Naturvejlederprojektet er støttet af Friluftsrådet.

 

Naturvejleder i Sundhed

 • I Afdeling for Sundhed har vi ansat en naturvejleder, som skal medvirke til at fremme aktiviteter, hvor borgerne benytter naturen som en del af deres hverdag.
 • Den aktive brug af naturen har til formål at skabe en glæde og lyst til selv at holde sig i form både fysisk og psykisk. Det stille ophold i naturen kan give en følelse af positiv livskvalitet og ro i sindet for en stund.
 • Desuden videreformidler naturvejlederen sin viden om naturen som sundhedsfremmer til andre medarbejdere i kommunen.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

 • Naturaktiviteter på patientkurserne. Det kan f.eks. være mountainbiketure, gåture, bålmad og afstresning.
 • Naturoplevelser for unge mødre og deres sundhedsplejerske - fx. viden om giftige og spiselige planter.
 • Rygestopkurser i naturen kaldet "Rygestop - 100% frisk luft".
 • Formidlingsidéer om aktiviteter i naturen til skovhjælperne i Den Sociale Virksomhed i kommunen.
 • Inspiration om brug af naturen i hverdagen til medarbejdere fra kommunens psykiatri- og handicapområde.
 • Naturarrangementer med mad, musik og bål for flygtninge i kommunen.

KONTAKT NATURVEJLEDEREN

 • Kommunens vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidsordninger kan kontakte naturvejleder Susanne Rosenild på mail, hvis de har behov for at få faglig rådgivning og sparring til at bruge naturen i nærområdet samt rådgivning om pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter med børnene.

Naturvejleder på Avnø Naturcenter

 • På Avnø Naturcenter er naturvejleder Tania Lundberg Lykkegaard ansat til at formidle natur for børn og unge i skole og dagtilbud, især fra Vordingborg og Næstved kommuner.
 • Naturvejledningen tager udgangspunkt i den skønne natur på Avnø og har altid et læringsmæssigt fokus ud over det sociale formål.
 • Stort køkken, store sovesale og et godt opholdsrum gør det let for lærere, pædagoger eller forældre at tage børnene med på lejrtur på Avnø.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

 • ”Avnø Klassik”. Udstyret med waders, baljer, spande og net går vi til kysten for at fange det, der lever på lavt vand i Avnø Fjord. Teleskopet er altid med, så vi også kan nyde synet af de spættede sæler, der yngler der.
 • Futuristisk Stjerneløb med GPS og walkie talkie med masser af spændende opgaver på de forskellige poster.
 • And og fasan – sammenlignende fysiologi. Vi undersøger, hvordan fjer, næb, fødder og vinger er tilpasset de omgivelser, fuglene lever i og den føde, de søger.
 • Personaledage med fokus på natur og samarbejde.
 • Kurser i naturformidling og/eller udeskole for lærere, pædagoger, dagplejere eller seminarieelever.

KONTAKT NATURVEJLEDEREN