Spring til indhold

Tag hensyn til naturen

  • Tag aldrig ophold nær fugles reder og unger og ro udenom fugleflokke. Fra starten af marts til sidst i juli yngler ænder, vadefugle, måger og terner langs vores kyster, på øer, holme og strandenge. Måger, terner og vadefugle er særligt følsomme overfor ubudne gæster. Tag derfor aldrig ophold nærmere end 300 meter fra fuglekolonier og gå aldrig ind i selve kolonien.  
  • Flere steder er vandområder udpeget som særlige fuglebeskyttelsesområder samt natur- og vildtreservater. Du kan læse mere om færdsel i natur- og vildtreservater her.
  • Opsøg ikke sælernes opholdssteder, lad dem komme til dig. De ligger på sten og sandbanker og ligner grå bananer eller sten, der bevæger sig. Har du kikkert med, kan du med fordel se dem på lang afstand, før de dukker op omkring dig.