Spring til indhold

Præstø Fjord - fra søsiden

  • Der er gode muligheder for ture i kano eller kajak på Præstø Fjord med mange flotte steder langs fjorden, et rigt fugleliv og smukke udsigter.
  • Som en del af Naturrum Præstø Fjord er der etableret en shelterplads ved Fed Havn, overnatning i Betonbåden og fire bådsheltere, hvor du kan lægge din kano eller kajak til og overnatte. Bemærk, at det ikke er tilladt at køre i bil ned til bådshelteren ved sommerhusområdet i Roneklint. Parkering skal ske ved Roneklint Fyr, hvorfra du skal gå ca. 200 meter langs kysten mod øst. 
  • Tag hensyn til fuglelivet og hold behørig afstand til sæler og marsvin (100 meter) og til ynglende fugle (300 meter). Vær opmærksom på, at Præstø Fjord er udpeget som Vildtreservat.
  • Læs mere om sejlmulighederne i kano og kajak i folderen 'Præstø fjord - fra søsiden'.