Spring til indhold

Overnatning

  • Der ligger mange sheltere og teltpladser langs med kysten. Der er sheltere med bålpladser på Avnø, ved skansen ved Kraneled på Møn, under Farøbroen, i fyret på Bogø og i Sandvig Havn og mange flere steder.
  • Det er tilladt at overnatte på stranden i bivuak, ikke i telt. Husk at fjerne alle spor efter dig.

Se kortet med shelterpladser og fri teltning på friluftsguiden.dk.

  • I Præstø Fjord er der etableret overnatningssteder hele vejen rundt ved Naturrum Præstø Fjords pladser.
  • Du kan se dem på kortet over Naturrum Præstø Fjord. De er gratis at benytte.
  • To af stederne er helt specielle bådsheltere til overnatning. Den type shelter findes kun her i området. Bemærk, at det ikke er tilladt at køre i bil ned til bådshelteren ved sommerhusområdet i Roneklint. Parkering skal ske ved Roneklint Fyr, hvorfra du skal gå ca. 200 meter langs kysten mod øst.