Spring til indhold

Avnø Fjord

  • I Avnø Fjord og Ulvsund følger sælerne din kajak. Lad dem følge dig - ikke omvendt. Vær stille. Nogle gange kommer de helt tæt på din kajak for at se dig an. 
  • I Avnø Fjord gælder der særlige fredningsbestemmelser for, hvor du må sejle af hensyn til sælkolonien. I yngletiden fra 1. marts til 1. august må man kun sejle i sejlrenden eller tættere på Avnø. Sejl aldrig på tværs af fjorden og gennem stenrevet, hvor sælerne hviler.
  • Du kan også være heldig at se havørne, så hold øje med dem både i luften og på sandbanker i vandet. De er lette at kende, når de flyver.

Læs mere om sæler.

Læs om færdsel og ophold på Avnø af hensyn til sælkoloni.