Spring til indhold

Kano og kajak

 • Farvandet omkring kommunen egner sig godt til kajakroning og kanoture. Der er både beskyttede farvande til rolige ture og vildt hav til at teste kajakken og kroppens ydeevne. Der er masser af smukke naturoplevelser langs de sydsjællandske kyster.
 • Kajak og kano kan sættes i vandet ved de syv kommunale fritidshavne samt alle offentlige strande, bortset fra Blå Flag-strande i perioden fra 1. juni til 1. september.
 • Ved havnene kan du være ude for at skulle lægge et lille beløb for at benytte broer og bådslidsker. Spørg hellere først. Telefonnumrene på de ansvarlige for den enkelte havn findes på opslagstavler ved havnene.
 • Finder du en død sæl, marsvin eller hval, vil Naturgruppen gerne informeres.

Overnatning

 • Der ligger mange sheltere og teltpladser langs med kysten. Der er sheltere med bålpladser på Avnø, ved skansen ved Kraneled på Møn, under Farøbroen, i fyret på Bogø og i Sandvig Havn og mange flere steder.
 • Det er tilladt at overnatte på stranden i bivuak, ikke i telt. Husk at fjerne alle spor efter dig.

Se kortet med shelterpladser og fri teltning på friluftsguiden.dk.

 • I Præstø Fjord er der etableret overnatningssteder hele vejen rundt ved Naturrum Præstø Fjords pladser.
 • Du kan se dem på kortet over Naturrum Præstø Fjord. De er gratis at benytte.
 • To af stederne er helt specielle bådsheltere til overnatning. Den type shelter findes kun her i området. Bemærk, at det ikke er tilladt at køre i bil ned til bådshelteren ved sommerhusområdet i Roneklint. Parkering skal ske ved Roneklint Fyr, hvorfra du skal gå ca. 200 meter langs kysten mod øst. 

Oplevelser i det blå

 • En tur ud fra Klintholm Havn og rundt om pynten til Møns Klint i kajak er storslået. Kontrasterne er store. Den hvide klint, det turkise vand langs stranden, havet og skoven. Vandet kan være spejlblankt, eller det kan være en dag, hvor det blæser hurtigt op.
 • Vær meget opmærksom på strøm og bølger. Langs kysten ligger mange sten lige under vandoverfladen, så hold afstand til land, eller hold godt øje med sten. Ud for klinten består havbunden af nedfald fra klinten, så det er en blanding af knækkede, skarpe flintesten og blød, slidt kalk.
 • Vandrefalken yngler i området, så der er mulighed for at se den sjældne fugl jage efter bytte.
 • Se mange flere ture og oplevelser på Blå Eventyr

Avnø Fjord

 • I Avnø Fjord og Ulvsund følger sælerne din kajak. Lad dem følge dig - ikke omvendt. Vær stille. Nogle gange kommer de helt tæt på din kajak for at se dig an. 
 • I Avnø Fjord gælder der særlige fredningsbestemmelser for, hvor du må sejle af hensyn til sælkolonien. I yngletiden fra 1. marts til 1. august må man kun sejle i sejlrenden eller tættere på Avnø. Sejl aldrig på tværs af fjorden og gennem stenrevet, hvor sælerne hviler.
 • Du kan også være heldig at se havørne, så hold øje med dem både i luften og på sandbanker i vandet. De er lette at kende, når de flyver.

Læs mere om sæler.

Læs om færdsel og ophold på Avnø af hensyn til sælkoloni. 

Præstø Fjord - fra søsiden

 • Der er gode muligheder for ture i kano eller kajak på Præstø Fjord med mange flotte steder langs fjorden, et rigt fugleliv og smukke udsigter.
 • Som en del af Naturrum Præstø Fjord er der etableret en shelterplads ved Fed Havn, overnatning i Betonbåden og fire bådsheltere, hvor du kan lægge din kano eller kajak til og overnatte. Bemærk, at det ikke er tilladt at køre i bil ned til bådshelteren ved sommerhusområdet i Roneklint. Parkering skal ske ved Roneklint Fyr, hvorfra du skal gå ca. 200 meter langs kysten mod øst. 
 • Tag hensyn til fuglelivet og hold behørig afstand til sæler og marsvin (100 meter) og til ynglende fugle (300 meter). Vær opmærksom på, at Præstø Fjord er udpeget som Vildtreservat.
 • Læs mere om sejlmulighederne i kano og kajak i folderen 'Præstø fjord - fra søsiden'.   

Tag hensyn til naturen

 • Tag aldrig ophold nær fugles reder og unger og ro udenom fugleflokke. Fra starten af marts til sidst i juli yngler ænder, vadefugle, måger og terner langs vores kyster, på øer, holme og strandenge. Måger, terner og vadefugle er særligt følsomme overfor ubudne gæster. Tag derfor aldrig ophold nærmere end 300 meter fra fuglekolonier og gå aldrig ind i selve kolonien.  
 • Flere steder er vandområder udpeget som særlige fuglebeskyttelsesområder samt natur- og vildtreservater. Du kan læse mere om færdsel i natur- og vildtreservater her.
 • Opsøg ikke sælernes opholdssteder, lad dem komme til dig. De ligger på sten og sandbanker og ligner grå bananer eller sten, der bevæger sig. Har du kikkert med, kan du med fordel se dem på lang afstand, før de dukker op omkring dig.