Spring til indhold

Regler

Musikskolen underviser i 38 uger i perioden 11. august 2021 til og med 24. juni 2022. 
Ferier og fridage følger folkeskolernes ferieplan.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen. Dog kan udmeldelse ske ved henvendelse til musikskolens kontor inden 1. december 2021 - herefter er udmeldelsen gældende fra 1. januar 2022.

Aflysning af undervisning meddeles fra Musikskolens kontor pr. SMS til elev og/eller forældre.

I tilfælde af musiklærerens sygdom eller forfald søges undervisningen overtaget af en vikar. 
Er dette ikke muligt tilbagebetales et beløb svarende til den tabte undervisning, dog ikke for mindre end to undervisningsgange. Der modregnes i sidste opkrævning i sæsonen pr. 1. juni.

I tilfælde af elevens sygdom eller forfald gives der altid afbud til musikskolens kontor eller til læreren.

Hvis en elev i længere tid forsømmer undervisningen med lovlig og til Musikskolen angiven grund, kan der tages stilling til spørgsmålet om nedsat undervisningsgebyr.

Optagelse af elever sker i den rækkefølge, tilmeldingerne indgår.

Nuværende elever og elever på venteliste skal også tilmeldes den nye sæson!

Musikskolen har ventelister på en del fag og derfor er der kun i sjældne tilfælde mulighed for optagelse på flere instrumenter.

Fotografering.

Om brug af fotos og video af elever.

Vordingborg kommunes Musikskole ønsker at kunne benytte billeder og/eller videoklip for at kunne dokumentere vores aktiviteter for elever og forældre mm. via skolens kommunikationsplatforme – herunder hjemmeside, sociale medier samt i grafisk materiale til PR.

Offentliggørelse af billeder på digitale platforme tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder/video på internettet.

Billed- og videomaterialet har som formål at skildre skolens aktiviteter som fx undervisning, koncerter, forestillinger eller ture – sammenhænge hvori eleverne spiller en central rolle.

Der vil ikke blive offentliggjort deciderede portrætfotos af elever. Billeder af individuelle elever, hvor de indgår i en aktivitet, vil dog kunne forekomme. Også kaldet "situations-billeder".

Der offentliggøres ikke billeder eller videoklip, der på nogen måde kan virke kompromitterende for eleven.

Tilladelse til at kunne benytte fotos/video med en elev kræver samtykke fra elevens værge(r). Samtykke gives elektronisk i forbindelse med tilmelding ved at erklære sig enig i, at have læst og accepteret skolens betingelser.

Hvis der er særlige årsager til, at man ikke ønsker, at der optræder billeder af sit barn, bedes I rette henvendelse til kontoret.

Persondata opbevares to år efter ophør i Vordingborg kommunes Musikskole.