Spring til indhold

Børnegrupper

Mern Børnehus er organiseret i 4 hovedgrupper:

Frøene: Dette er gruppen for de mindste børn i vuggestuealder.

Rødderne: Dette er gruppen for de ældste børn i vuggestuealder.

Spirerne: Dette er gruppen af børn der traditionelt kaldes mellemgruppen.

Blomsterne: Dette er gruppen for de ældste børn, der traditionelt kaldes skolegruppen.